top of page

Kommunikation

Kommunikation i stillhet med Jörgen Tranberg

walking meditation… Hitta takten hitta flow hitta synkroniseringen …

Att observera det som kommer till mig känna vinden mot kinden se löven falla fågeln kvittra höra hur skvalpet från vågen slår mot stenkant

Våga vara nära mig, känna hur kroppens rörelse går mjukt och smidigt på gatans mark…

Tankar som far över allt som ÄR att låta dom bara sväva förbi och fokusera på det som är NUJag har just påbörjat en kurs i kommunikationTunga uppgifter har vi fått … Vem är du när du talar kommunicerar pratar. Tycker mig vara en 2.a men vid närmare studier så är jag alla tre…

  1. Careless - Ser ner, oengagerad

  2. Careful - Avvaktande, trippar på tårna

  3. Caring - Ömsesidigt, genuint engagerad


Men att skriva ner när var hur och kunna se det som är


Vi ska skriva 5 av varje när var hur jag är en 1a 2a 3a

Det gäller att tänka till om det ska bli något resultat…

En till uppgift eller en självmedvetenhets träning - Mentalt

- Fysiskt

- Ekonomisk

- Socialt

- Andligt

- Bissniss

- Relationsmässigt


Förmågan att kommunicera o filtrera bort

Tankelopar

Ju mer skräplopar vi har ju svårare har vi att hålla fokus

Vi tar upp stress = Rädsla

Grundläggande principer - det finns fördelar med ALLT så även stress 150 fördelar med att ha stress. Det ska v balans annars tippar det över.

Fångade dagen med penna papper och många tankar kom på pränt 🙈😁🥰


12 visningar0 kommentarer
bottom of page