top of page

Mitt förflutna

Det finns stunder av saknad

Det finns stunder av sorg i mitt hjärta

Det finns stunder av glada minnen


Jag vill inte radera mitt förflutna, för på gott och ont har jag formats till den jag är idag 🌺

Jag vill verkligen TACKA dem som följt mig på vägen, de som sårat mig och gjort mig illa, de som älskat mig och gjort mig lycklig. De som svikit mi, de som gått bredvid mig och varit är min vän… ♥️

Mitt livs stora kärlek 💔har lämnat jordelivet, det var bäst för dig… DITT liv var brokigt och vägarna för var kullerbyttor som du många gånger fick svåra konsekvenser för.

Du älskade mig och du gjorde mig och våra barn illa. Du gjorde dina försök att reparera, men det blev ändå så fel. Du kom Du gick…

Du levde det hårda livet… Du ville mer än vad du Hade förmåga till…

Du var mitt livs största kärlek du kommer alltid att finns en bit i mitt hjärta 💔 trots allt som vi gått igenom… 😢 En tår faller på min kind …


Fångar kvällen i sorg & tårar 🥲😍💔
18 visningar3 kommentarer
bottom of page